InnoTrans 2018


Časově nejnáročnější a velmi povedená akce letošního roku.

ALSTOM